Mobil opplæringsplattform

Læring i farten

Har du behov for desentraliser opplæring på en ny, spennende og kostnadseffektiv måte?

Screen Education System (SES) tilbyr mobil opplæring når som helst, hvor som helst.

Screen Education System (SES) – mLearning

Har du behov for opplæring av medarbeidere, kunder eller forhandlere, løsningen er svært godt egnet til produktopplæring, salgstrening eller bedriftsspesifikk informasjon som visjon, mål og kultur. Løsningen inneholder selvsagt svært gode rapporteringsverktøy som blandt annet brukerprogressjon og læringsutbytte.

Introduksjonsprogram for nyansatte

Opplæring av nyansatte er som oftest både tid- og ressurskrevende. Uten et strukturert opplæringsprogram blir ofte den nyansattes møte med bedriften eller organisasjonen svært variabelt og uformelt og det er vanskelig å vite om alle områder har blitt dekket.
Ved å benytte SES viser man at de ansatte er i fokus samtidig som man er sikker på at tilstrekkelig opplæring gitt.

Kundereferanser

Appfunksjoner

KURS

Løsningen tilbyr skreddersydde kurs etter kundens behov og ønsker. Kursene er basert på en leksjonsstruktur for å gjøre informasjonen lettere fordøyelig samt tilpasset brukeradferden på mobile plattform.
Kursene har støtte for både lyd, bilde, tekst, video og tester.

VEILEDNINGER

Bygg en referanseportefølje som dine brukere kan bruke til oppfriskning av kunnskaper i spesifikke temaer, dokumentasjon og rettningslinjer alt i et velkjent og oversiktlig format.

TESTER

Lag tester, quizer og poller som kan brukes for å kartlegge brukernes kunnskaper og finne ut om det er behov for videreutdanning i gitte temaer.

PERSONLIG PROFIL

Alle brukere av løsningen har sin egen personlige profil med oversikt over egen aktiviteter og progresjon. Profilen følger bruker på tvers av plattformer og enheter for en sømløs brukeropplevelse.

VARSLINGER

For å sørge for at alle brukerne har en god progresjon inneholder løsningen et automatisert varslingssystem som informerer brukerne om dagens leksjon, nye kurs, veiledninger og tester som er blitt tilgjengelig gjort. Meldingene kan skreddersys og tilpasses på brukernivå.

LEDERTAVLE

Som en del av gamification konseptet benytter vi også en ledertavle som kan brukes på segmenterte grupper som avdelinger og regioner slik at brukerne kan sammenligne seg med hverandre.

Gamification

Konseptet gamification er anvendelse av spill-mekanismer og spill-elementer i en sammenheng som er utenfor spill verdenen for å motivere og øke bruker engasjement. Vi benytter både troféer og utfordringer hvor målet er å øke produktiviteten og forbedre resultatet av læringsprosessen.

STATISTIKK

Vi har selvsagt integrert et detaljert rapporteringsverktøy som måler brukerprogresjon, resultater og adferd slik at man kan kartlegge kunnskapsnivået og læringsutbyttet.

SKINNING

Løsningen kan enten leveres som et white label produkt eller tilpasses bedriften eller organisasjonens egen profil for en mer helhetlig brukeropplevelse.